Het maken van beeldende kunst komt bij mij voort uit een innerlijke verlangen en noodzaak om een eigen anker en ware identiteit te onderzoeken.

Met analoge fotografie als mijn medium benader ik de externe wereld zelfbewust en met een kritische, onderzoekende houding. De onlosmakelijke relatie tussen analoge fotografie en de werkelijkheid is wat mijn keuze voor het medium heeft bepaald.

Het analoge proces helpt mij om een filosofische constructie van mijn innerlijke en externe wereld te scheppen en is voor mij een middel tot zelfreflectie. In het proces word ik gedwongen om me bewust te zijn van mezelf, de omgeving, het proces en de keuzes die ik maak.

.

My creation of visual art stems from an inner desire and need to research my own anchor and true identity.

Using analogue photography as my medium I approach the outside world self-aware and with a critical and inquisitive attitude. The inseparable relation between analogue photography and reality is what decided my choice for this medium.

The analogue process helps me to create a philosophical construction of my inner and outside world and to me is a means for self-reflection. In the process I’m forced to be aware of myself, my surroundings, the process, and the choices that I make.