BLAUWDRUK
Cyanotypie
Schut aquarelpapier
124 x 204 mm / 124 x 300 mm / 124 x 408 mm 
De beelden uit Blauwdruk geven een heel specifiek moment weer. Een tussenfase waarbij het soms onduidelijk is of een bouwwerk wordt opgebouwd of afgebroken. De grens tussen een open en gesloten ruimte vervaagt, het staat er maar ook weer niet.  Het is een punt waarbij de identiteit en het ‘gezicht’ van een bouwwerk nog niet vaststaat of juist wordt ontnomen. Met dit project breek ik de lineaire loop van een tijdsgebonden proces. Ik maak een blauwdruk van een ontwikkeling in plaats van een eindresultaat.
Back to Top